Last Updated 10/19/19 7:13 AM
Informativo deste firm de semana. (dia 22 de Outubro)
by TOKYO

11:00ー12:30 JIU-JITSU

14:30ー16:00 JIU−JITSU

Kids class will be not held.

  • rickson book